Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 09:49

Αποτελέσματα ΠΕ ψυχολόγων της ΣΟΧ 3/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 3/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 09/01/2019 ΕΩΣ 18/01/2019.